ยอดนิยม

ภาคตะวันออก

มัสยิดกลางประจำจังหวัดชลบุรี

ภาคใต้

มัสยิดกลางปัตตานี (Madsayid klang Pattani) ปัตตานี

ภาคใต้

มัสยิดกลางนครศรีธรรมราช สวยงาม ตระหง่านรับมุสลิมทั่วโลก

ภาคใต้

ทัชมาฮาลเมืองไทย มัสยิดกลางสงขลา(ดิย์นุลอิสลาม)

ภาคเหนือ

มัสยิดอบูบัร ฮาฟิส มัสยิดภาคเหนือ สวยมาก (ชมภาพ)

กรุงเทพ

มัสยิดจักรพงษ์ บางลำพู

กรุงเทพ

มัสยิดกมาลุลอิสลาม ทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา

ภาคใต้

“มัสยิดบ้านดาโต๊ะ” รูปแบบศิลปกรรมอันงดงาม ที่หลงเหลือจนปัจจุบัน

กรุงเทพ

ห้องละหมาด ณ เมกาบางนา

  • มัสยิดจักรพงษ์ บางลำพู

    ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ เป็นอีกหนึ่งชุมชน ที่มีชื่อเสียงย่านบางลำพู โดยเฉพาะเรื่องการทำทอง ซึ่งชุมชนนี้ตั้งขึ้นหลังจากที่ รัชกาลที่ 5 ทรงสวรรคต ... อ่านต่อ

  • มัสยิดกมาลุลอิสลาม ทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา

    มัสยิดกมาลุลอิสลาม ทรายกองดิน เป็นมัสยิดที่เก่าแก่มีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบ 200 ปี ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงเสด็จประพาสคลองแสนแสบ และได้ทรงแวะมาเยี่ยมเยียนมัสยิด ซึ่งขณะนั้นยังคงเป็นเรือนไม้หลังเล็กๆ และมีกองทราย กองดิน กองใหญ่วางเตรียมไว้ สำหรับสร้างอาคาร พระองค์จึงตรัสถามว่า กองทรายกองดินเหล่านี้มีไว้ทำอะไร นับแต่นั้นมา ชาวบ้านจึงเรียกมัสยิดแห่งนี้ว่า มัสยิดทรายกองดิน ... อ่านต่อ

  • ห้องละหมาด ณ เมกาบางนา

    ห้องละหมาดถูกปรับปรุงขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่จะมาใช้งาน... อ่านต่อ