ค้นหาจาก
HOME  Home
+ บทความแปล
 ทั่วไป
+ มุสลิมใหม่
 ผู้เข้ารับอิสลาม
+ วิทยาศาสตร์
 ศาสนากับวิทยาศาสตร์
 ประกันชีวิตกับอิสลาม
 บทความสุขภาพ
+ ถือศีลอด
 หลักการถือศีลอด
 ข้อสงสัยในเดือนรอมฎอน
 ประโยชน์ของการถือศีลอด
 ความรู้ของการถือศีลอด
+ ภรรยามากกว่าหนึ่ง
 เหตุผลการมีภรรยาสี่คน
 อยากมีภรรยาสี่คน
 ข้อกำหนดการมีภรรยาสี่คน
 หลักการอิสลามว่าด้วยภรรยาสี่คน
+ การละหมาด
 ละหมาดฟัรดู
 ละหมาดเดินทางย่อรวม
 ละหมาดอื่นๆ
 คำถามเกี่ยวกับการละหมาด
 ข้อเกี่ยวเนื่องเรื่องละหมาด
+ ปัญหาศาสนา
 ศรัทธา
 ละหมาด
 แต่งงาน
 ข้อปฏิบัติ
 มุสลิม
+ แต่งงาน (สามีภรรยา)
 ครอบครัวมุสลิม
 การหย่า
 การแต่งงาน
 ก่อนแต่งงาน
+ เพศศึกษา
 ผู้ชายอยากรู้
 ผู้หญิง
  หน้าหลัก  การละหมาด  ละหมาดอื่นๆ
มรดกและพินัยกรรม

ถาม    กรุณาอธิบายให้ทราบหน่อยได้ไหมครับว่าการเขียนพินัยกรรมมีความสำคัญอย่างไรสำหรับมุสลิมในตะวันตก และมุสลิมควรจะทำอย่างไรในการจัดเตรียมพินัยกรรมตามกฎระเบียบของอิสลาม ?

ตอบ    อิสลามเป็นศาสนาที่วางกฎระเบียบการปฏิบัติทุกอย่างไว้สำหรับมุสลิมในระหว่างที่มีชีวิตและแม้แต่หลังจากตายไปแล้วก็ตาม  กฎหมายมรดกของอิสลามยอมรับมนุษย์ว่าเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินที่เขาเป็นเจ้าของตลอดระยะเวลาที่เขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นอยู่  เมื่อเขาสิ้นอายุขัย การดูแลทรัพย์สินของเขาก็ต้องสิ้นสุดไปด้วย และทรัพย์สินของเขาก็จะต้องถูกจัดแบ่งไปตามคำสั่งของอัลลอฮฺ

          มุสลิมที่มีชีวิตอยู่ในประเทศที่มิได้ใช้กฎหมายอิสลามจะประสบภาวะลำบากเพราะทรัพย์สินของเขาส่วนใหญ่แล้วจะมิได้ถูกแบ่งไปตามกฎหมายอิสลาม ตรงนี้เองที่ทำให้มันเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำพินัยกรรมระบุให้ทรัพย์สินของเขาจะต้องถูกจัดแบ่งไปตามหลักคำสอนของอิสลาม

          ดร.มุซัมมิล เอช. ซิดดีกี อดีตนายกสมาคมอิสลามแห่งอเมริกาเหนือ ได้ออกคำวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวไว้ดังนี้ :

          ทรัพย์สินของมุสลิมจะต้องจัดแบ่งไปในทายาทของผู้ตายตามหลักกฎหมายอิสลาม มันเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายมรดกเว้นเสียแต่ว่าบรรดาทายาทเองจะสละสิทธิ์ในมรดกนั้นด้วยความสมัครใจ อัลลอฮฺได้ทรงกล่าวถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องมรดกไว้หลายแห่งในคัมภีร์กุรอาน ในซูเราะฮฺ อัน-นิซาอ์ (กุรอาน 4:11-14) หลังจากที่กล่าวถึงกฎระเบียบในเรื่องมรดกแล้ว อัลลอฮฺได้ทรงกล่าวว่า :-
          ??เป็นคำสั่งที่มาจากอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงขันติ นี่คือขอบเขตของอัลลอฮฺ และใครที่เชื่อฟังอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์ พระองค์ก็จะทรงให้เขาได้เข้าสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำไหลผ่านอยู่ใต้นั้น พวกเขาจะอยู่ที่นั่นตลอดไปและนั่นคือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ และผู้ใดฝ่าฝืนอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์และละเมิดขอบเขตของพระองค์ พระองค์ก็จะทรงให้เขาเข้านรกโดยที่เขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาลและเขาจะได้รับการลงโทษอันอัปยศ?

         ในฮะดีษที่รายงานโดยอะหมัด, อัต-ติรฺมีซี, อิบนุ มาญะฮฺและอบูดาวูด ท่านนบีมุฮัมมัด(ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) ได้กล่าวว่า :-
         ?ผู้ชายหรือผู้หญิงจะเคารพภักดีอัลลอฮฺเป็นเวลา 60 ปี แต่หลังจากนั้นเมื่อความตายของพวกเขามาถึง พวกเขาก็ทำความเจ็บปวดให้ใครบางคนในพินัยกรรม ดังนั้น พวกเขาจึงสมควรที่จะถูกลงโทษในนรก?

         อิสลามมีกฎหมายมรดกเป็นการเฉพาะ คัมภีร์กุรอานและแบบอย่างคำสอนของท่านนบีได้ระบุไว้เป็นการชัดเจนว่าใครที่จะได้รับมรดกและยังได้กำหนดส่วนแบ่งในมรดกของพวกเขาไว้ด้วย ในขณะที่มีชีวิต เจ้าของทรัพย์สินมีอิสระที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้ตามความต้องการของตัวเอง แต่หลังจากที่เขาตายไปแล้ว ทุกสิ่งจะต้องถูกจัดแบ่งกันไปตามกฎหมายของอัลลอฮฺ เรื่องนี้สามารถหาอ่านรายละเอียดได้จากหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายมรดกอิสลาม แต่หลักการพื้นฐานมีดังนี้ :-

         1) หนี้สินค้างชำระทั้งหมดของผู้ตายจะต้องได้รับการชำระก่อนที่จะมีการจัดแบ่งมรดก คำสั่งเสียของผู้ตายจะต้องได้รับการปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดเว้นเสียแต่ว่ามันขัดกับกฎหมายของอัลลอฮฺ
         2) ขณะที่มีชีวิต เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิ์ที่จะบริจาคทรัพย์สินของตนเองให้แก่ใครหรือสถาบันใดก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการโดยจะต้องไม่เกินจำนวนหนึ่งในสามของทรัพย์สิน ส่วนมรดกที่เหลือจะต้องถูกแบ่งไปตามกฎหมายอิสลาม
         3) มุสลิมเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับมรดก ญาติที่มิใช่มุสลิมไม่สามารถรับมรดกจากมุสลิมและมุสลิมไม่สามารถรับมรดกจากญาติของตนที่มิใช่มุสลิม ถ้าหากมุสลิมมีคู่ครองที่มิใช่มุสลิมหรือมีญาติบางคนและเขาต้องการที่จะให้บางสิ่งแก่คนนั้น เขาก็จะต้องทำพินัยกรรมเป็นการเฉพาะไว้สำหรับคนนั้น และสิ่งที่จะให้นั้นก็จะต้องไม่เกินจำนวนหนึ่งในสามของทรัพย์สินของเขา
          ถ้าหากญาติของเขาที่มิใช่มุสลิมเขียนชื่อของมุสลิมคนใดไว้ในหมู่ทายาทของตนและทิ้งบางสิ่งไว้สำหรับมุสลิมคนนั้น มุสลิมคนนั้นก็อาจจะรับมันมาในฐานะของขวัญ แต่ไม่อาจมาอ้างว่ามันเป็นสิทธิในมรดก
         4) ลูกที่เกิดจากการแต่งงานอย่างถูกต้องเท่านั้นที่สามารถรับมรดกได้  ลูกนอกสมรสหรือลูกบุญธรรมไม่สามารถรับมรดกได้ตามกฎหมายมรดกอิสลาม
         5) ฆาตกรหรือคนที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมผู้ใดไม่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกจากคนที่เขาฆ่าได้
         6) คู่สมรส พ่อแม่และลูกที่ยังมีชีวิตอยู่ มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกเสมอ ถ้าหากคนหนึ่งคนใดในหมู่คนเหล่านี้เสียชีวิตก่อน ญาติที่เหลือก็จะได้รับส่วนแบ่งของคนผู้นั้น แต่กฎก็คือญาติใกล้ชิดจะตัดสิทธิ์ของญาติที่ห่าง
         7) ส่วนแบ่งทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนที่ได้กำหนดไว้ เป็นเรื่องสำคัญมากที่มุสลิมในอเมริกาและในตะวันตกควรจะจัดเตรียมพินัยกรรมของตนไว้ก่อนตาย เหตุผลก็คือว่าในอเมริกาและในประเทศตะวันตกไม่ยอมรับกฎหมายมรดกอิสลาม ถ้าหากมุสลิมคนหนึ่งเสียชีวิตโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ส่วนใหญ่แล้วทรัพย์สินของเขาจะถูกแบ่งไปตามกฎหมายของรัฐที่ตัวเองอาศัยอยู่ มิได้แบ่งตามกฎหมายอิสลาม
           ในกรณีเช่นนี้ มุสลิมคนนั้นก็จะต้องรับผิดชอบในวันแห่งการตัดสินเพราะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้

         นอกจากนี้แล้ว การไม่เขียนพินัยกรรมไว้ก็มีข้อเสียอื่นๆอีกหลายอย่าง เช่น บางรัฐในอเมริกาจะเรียกเก็บภาษีซึ่งเราสามารถเลี่ยงได้โดยการเขียนพินัยกรรมไว้ ในบางกรณี ภาษีอาจจะสูงถึง 70-80% ของทรัพย์สิน เพราะศาลพินัยกรรมมักจะใช้เวลานานมากในการตัดสินใจ ทายาททั้งหลายอาจจะต้องคอยและได้รับความเดือดร้อน นักกฎหมายที่ศาลแต่งตั้งก็อาจจะมิใช่มุสลิมและการนับประเมินทรัพย์สินจะทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

         ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากผู้ตายมีลูกเล็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ศาลอาจจะแต่งตั้งผู้ที่มิใช่มุสลิมเป็นผู้พิทักษ์เด็กมุสลิม ในกรณีที่มุสลิมคนใดเสียชีวิตโดยไม่มีญาติ ทรัพย์สินของเขาอาจจะไม่ได้ถูกนำไปใช้ในหนทางของอิสลาม แต่จะตกไปเป็นของรัฐและสถาบันที่มิใช่อิสลาม ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่มุสลิมที่อาศัยอยู่ในอเมริกาและในประเทศอื่นๆที่ไม่ยอมรับกฎหมายอิสลามจะต้องจัดเตรียมพินัยกรรมไว้

         ขณะนี้มีแบบฟอร์มพินัยกรรมตามหลักการอิสลามสำเร็จรูปอยู่แล้วซึ่งสามารถที่จะช่วยแนะนำการจัดเตรียมพินัยกรรมได้ ใครก็ตามที่มีทรัพย์สินควรจะปรึกษานักกฎหมายเพื่อทำให้พินัยกรรมของตนเป็นที่ถูกต้องตามกฎหมายในรัฐที่ตัวเองอาศัยอยู่

 Ref. : โดย อ.บรรจง บินกาซัน
:: ส่งบทความนี้ถึงเพื่อน ::
ส่งถึง / to : อีเมล์ / E-mail :
จำนวนเพื่อนที่ต้องการส่งถึง / Number of recipient :
จาก / Your nanme : อีเมล์ / E-mail :
ข้อความ / message :