ค้นหาจาก
HOME  Home
+ บทความแปล
 ทั่วไป
+ มุสลิมใหม่
 ผู้เข้ารับอิสลาม
+ วิทยาศาสตร์
 ศาสนากับวิทยาศาสตร์
 ประกันชีวิตกับอิสลาม
 บทความสุขภาพ
+ ถือศีลอด
 หลักการถือศีลอด
 ข้อสงสัยในเดือนรอมฎอน
 ประโยชน์ของการถือศีลอด
 ความรู้ของการถือศีลอด
+ ภรรยามากกว่าหนึ่ง
 เหตุผลการมีภรรยาสี่คน
 อยากมีภรรยาสี่คน
 ข้อกำหนดการมีภรรยาสี่คน
 หลักการอิสลามว่าด้วยภรรยาสี่คน
+ การละหมาด
 ละหมาดฟัรดู
 ละหมาดเดินทางย่อรวม
 ละหมาดอื่นๆ
 คำถามเกี่ยวกับการละหมาด
 ข้อเกี่ยวเนื่องเรื่องละหมาด
+ ปัญหาศาสนา
 ศรัทธา
 ละหมาด
 แต่งงาน
 ข้อปฏิบัติ
 มุสลิม
+ แต่งงาน (สามีภรรยา)
 ครอบครัวมุสลิม
 การหย่า
 การแต่งงาน
 ก่อนแต่งงาน
+ เพศศึกษา
 ผู้ชายอยากรู้
 ผู้หญิง
  หน้าหลัก  การละหมาด  ละหมาดอื่นๆ
การละหมาดมะยัต (คนตาย) นั้น คือการขอพรให้แก่มะยัต (คนตาย)
การละหมาดมะยัต (คนตาย) นั้น คือ การขอพรให้แก่มะยัต (คนตาย)
ถาม ในการละหมาดญะนาซะฮ์  เพราะเหตุใดจึงมีสี่ตักบีร  และเพราะอะไรจึงไม่มีสุหยุด?

ตอบ การละหมาดญะนาซะฮ์นั้น  เป็นที่รู้ ๆ อยู่ว่า ไม่มีรู่กั๊วะ  ไม่มีสุหยูด  สำหรับหิกมะฮ์ ของการละหมาดในรูปแบบดังกล่าวก็เพื่อคนโง่จะได้ไม่เข้าใจว่า  เป็นการกระทำอิบาดะฮ์แก่คนตาย  ซึ่งจะเป็นเหตุให้หลงผิดการละหมาดญะนาซะฮ์จึงมีสภาพเหมือนคนที่ยืนขอพรอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า ผู้ตายนั้นคือ ทาสที่ต่ำต้อยของพระองค์  โดยมีผู้ละหมาดขอพร ขออภัยและขอความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮ์  ให้แก่เขา 
          ส่วนองค์ประกอบของการละหมาดญะนาซะฮ์นั้น คือสี่ตักบีร โดยมีสุนัตให้ยกมือขึ้นเสมอไหล่ในขณะตักบีรด้วย


Ref. : หนังสือ 100 ปัญหาศาสนา อับดุลการีม วันแอเลาะ สำนักพิมพ์ ส.วงศ์เสงี่ยม
:: ส่งบทความนี้ถึงเพื่อน ::
ส่งถึง / to : อีเมล์ / E-mail :
จำนวนเพื่อนที่ต้องการส่งถึง / Number of recipient :
จาก / Your nanme : อีเมล์ / E-mail :
ข้อความ / message :