ค้นหาจาก
HOME  Home
+ บทความแปล
 ทั่วไป
+ มุสลิมใหม่
 ผู้เข้ารับอิสลาม
+ วิทยาศาสตร์
 ศาสนากับวิทยาศาสตร์
 ประกันชีวิตกับอิสลาม
 บทความสุขภาพ
+ ถือศีลอด
 หลักการถือศีลอด
 ข้อสงสัยในเดือนรอมฎอน
 ประโยชน์ของการถือศีลอด
 ความรู้ของการถือศีลอด
+ ภรรยามากกว่าหนึ่ง
 เหตุผลการมีภรรยาสี่คน
 อยากมีภรรยาสี่คน
 ข้อกำหนดการมีภรรยาสี่คน
 หลักการอิสลามว่าด้วยภรรยาสี่คน
+ การละหมาด
 ละหมาดฟัรดู
 ละหมาดเดินทางย่อรวม
 ละหมาดอื่นๆ
 คำถามเกี่ยวกับการละหมาด
 ข้อเกี่ยวเนื่องเรื่องละหมาด
+ ปัญหาศาสนา
 ศรัทธา
 ละหมาด
 แต่งงาน
 ข้อปฏิบัติ
 มุสลิม
+ แต่งงาน (สามีภรรยา)
 ครอบครัวมุสลิม
 การหย่า
 การแต่งงาน
 ก่อนแต่งงาน
+ เพศศึกษา
 ผู้ชายอยากรู้
 ผู้หญิง
  หน้าหลัก  แต่งงาน (สามีภรรยา)  การแต่งงาน
หลักการแต่งงาน (รู่ก่นนิกะห์) มี 5 ประการ

หลักการแต่งงาน (รู่ก่นนิกะห์) มี 5 ประการ

1.  ต้องมีวลี (ผู้ปกครองฝ่ายหญิง) เป็นผู้ที่ทำหน้าที่นิกะห์ หากวลี (ผู้ปกครองฝ่ายหญิง) ไม่ทำหน้าที่นิกะห์เองจะมอบให้ผู้อื่นทำหน้าที่นิกะห์ให้ก็ได้

2. ต้องมีพยานที่มีคุณธรรม 2 คนที่เป็นชาย

3. มีเจ้าบ่าว

4. มีเจ้าสาว

5. มีการกล่าวคำนิกะห์ เช่นพ่อกล่าวว่า ?ข้าพเจ้านิกะห์ท่านกับนางสาวฟาติมะห์ลูกสาวของฉันด้วยมะฮัรที่ตกลงกันแล้ว?  เจ้าบ่าวกล่าวตอบรับว่า ?ข้าพเจ้ารับนิกะห์นางสาวฟาติมะห์ด้วยมะฮัรที่กล่าวมา? หรือหากผู้ทำหน้าที่แต่งได้รัการมอบหมายจากวลี ให้กล่าวว่า ?ข้าพเจ้านิกะห์ท่านกับฟาติมะห์ลูกสาวของมุหัมมัดด้วยมะฮัรตามที่ได้ตกลงกันไว้? เจ้าบ่าวกล่าวคำรับเดิม โดยกล่าวว่า ?ข้าพเจ้ารับนิกะห์นางสาวฟาติมะห์ด้วยมะฮัรที่ได้กล่าวมา?

มะฮัร  จะกล่าวโดยระบุตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ หรือกล่าวว่า ตามมะฮัรที่ได้ตกลงกันก็ได้

คำมอบอำนาจ  อนุญาตให้นิกะห์ได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องนำมากล่าวในขณะกล่าวคำนิกะห์ (อะกัตนิกะห์)Ref. : ข้อปฏิบัติของมุสลิมตั้งแต่เกิดจนตาย; อ.อิสมาแอล วิสุทธิปราณี-- มูลนิธิสันติชน
:: ส่งบทความนี้ถึงเพื่อน ::
ส่งถึง / to : อีเมล์ / E-mail :
จำนวนเพื่อนที่ต้องการส่งถึง / Number of recipient :
จาก / Your nanme : อีเมล์ / E-mail :
ข้อความ / message :